top of page

Forandring gennem Integrativ Traumeterapi - Hvad er egentligt et traume og hvordan heler jeg igen?

Opdateret: 30. apr.

En vej til selvfornyelse og heling.

Traumer er komplekse og dybtgående oplevelser, der kan påvirke os på flere niveauer – følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt. Fra en voldsom ulykke til langvarig misbrug, kan traumer skabe dybe sår i vores psyke, der kræver omhyggelig og holistisk behandling for at hele. I denne artikel vil vi udforske, hvordan integrativ traumeterapi, der kombinerer psykoterapi, indre barn terapi, åndedrætsterapi og kropsterapi, kan være en vej til helbredelse og genopretning.


Hvad er et traume?

Traumer opstår, når en person oplever eller er vidne til en hændelse, der overstiger deres evne til at håndtere og forstå den på det pågældende tidspunkt. Dette kan være akutte begivenheder som en ulykke eller pludseligt tab af en elsket, såvel som langvarige stressende situationer som misbrug eller traumatiske barndomsoplevelser. Traumer kan føre til en række symptomer, herunder angst, depression, dissociation og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).håb
Fra smerte til styrke - Der er altid håb om heling.

Helbredelsesrejsen.

Helbredelse af traumer er en dyb og ofte udfordrende rejse. Det kræver et rum af tillid, støtte og forståelse, hvor individet kan udforske de dybere lag af smerte, frygt og forvirring. I min klinik i Odense, er jeg altid meget opmærksom på, hvor min klient er henne, netop den dag de kommer til mig. Måske er der bestilt til psykoterapi, men vi opdager, at det måske netop denne dag er kropsterapien, der giver den største forandring. Eller det kunne vise sig at være en indre barn rejse og herfra videre i mindscaping, som også er en god metode til at skabe håb og lyst til livet. Ved næste session hos mig går vi dybere og åndedrætsterapien skaber rum for mere forandring og lindring. Det er som at se en vej ud af det mørke på en måde, der måske ikke var forventet, men som åbner op for nye perspektiver og muligheder.Psykoterapi - Udforskning af tankens verden.

Det at gå på opdagelse i tankernes verden hos klienten kan være meget givende og forløsende. Gennem terapeutisk samtale og bearbejdning kan klienten begynde at integrere og forstå de traumatiske begivenheder på en mere konstruktiv måde. Som jeg tit nævner, "det værste er jo sket", og det kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre på, hvordan vi forholder os til det, og hvordan vi fremadrettet kan handle og være i nuet. Ved at udforske og udfordre tankemønstre og overbevisninger kan klienten opnå en større følelse af kontrol og mestring over deres livssituation.


Kropsterapi - Frigørelse af indespærrede følelser.

Kroppen husker alt, så selvom vi ikke kan få billeder på, eller lige her og nu, få det til at hænge sammen, så ligger mange af vores svar på det, vi har oplevet, dybt forankret i vores krop. Dette typisk som spændinger, som gør at vi trækker os sammen og mister den naturlige frihed, vi er født med. Ved at løsne disse spændinger, kan vi hjælpe kroppen fri fra disse gamle traumer. Gennem kropsterapien har vi mulighed for at arbejde direkte med kroppens reaktioner på traumer og frigøre de indespærrede følelser. Dette kan gøres gennem forskellige teknikker såsom pulseringer, bevægelse og kropsbevidsthed. Ved at skabe rum til kroppens naturlige udtryk og frigive spændinger, kan klienten genoprette en følelse af frihed og flydende bevægelse.


Åndedrætsterapi - Aktivering af det parasympatiske nervesystem.

I Åndedrætsterapien hjælpes klienten til aktivering af det parasympatiske nervesystem, hvilket fremmer afslapning og frigiver lagrede traumer i kroppen uden at klienten skal sætte alt for mange ord på. Gennem denne praksis skabes forbindelse til kroppens naturlige helingsproces, hvor åndedrættet fungerer som en bro mellem sind og krop, og skaber en platform for følelsesmæssig udrensning og heling. I min terapeutiske praksis spiller åndedrætsterapi en central rolle i arbejdet med at hjælpe klienter med at håndtere og hele traumer. Ved at integrere BSV (Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning) som en central teknik i vores tilgang, åbner vi op for muligheden for klienter til at nå ind til deres underbevidste sind og arbejde med de underliggende overbevisninger og mønstre, der kan bidrage til deres traumer. Denne form for vejrtrækning giver også klienterne mulighed for at komme i kontakt med deres dybeste selv og opleve en følelse af lettelse, når de frigiver lagret traume. Det er min erfaring , at åndedrætsterapi er et kraftfuldt redskab, der kan hjælpe klienter med at opnå positive forandringer.


Indre Barn Terapi - Genoprettelse af forbindelsen til vores sande selv.

Indre barn terapi fokuserer på at arbejde med og helbrede vores sårede indre barn, der ofte stammer fra tidlige barndomsoplevelser. Igennem guidede visualiseringer og dialog med din indre barn terapeut genoplives, forståes og integreres disse sårbare aspekter. Gennem indre barn terapi kan klienter genopleve og genforhandle tidligere traumatiske situationer på en tryg måde og integrere og hele gamle sår. Denne terapiform tilbyder ikke kun helbredelse af traumer, men også en dybere forståelse af sig selv og adfærdsmønstre, hvilket fører til større indre ro og balance.
Finn Vander Hollænder Psykoterapeut Åndedrætsterapeut Kropsterapeut Indre Barn Specialist i Odense
Finn Vander Hollænder

Fra smerte til styrke - Der er altid håb om heling.

Traumer kan være dybtgående og udfordrende, men der er altid håb om helbredelse og transformation. Gennem integrativ traumeterapi, der kombinerer psykoterapi, indre barn terapi, åndedrætsterapi og kropsterapi, kan klienter finde en vej til helbredelse, genopretning og forbindelse til deres autentiske selv.


Uanset hvor smertefuldt eller komplekst et traume kan være, er der håb om en vej tilbage til styrke, formål og indre ro. Selv i de mørkeste øjeblikke af traumer er der altid håb om helbredelse og transformation. Gennem integrativ traumeterapi får klienterne mulighed for at genoprette forbindelsen til deres autentiske selv og opnå en følelse af styrke og formål. Mit mål er ikke blot at lindre symptomer, men at skabe dybdegående forandringer - der varer ved.


Kærlig hilsen


Finn Vander Hollænder

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page