Professionel uddannelse som
                    ÅndedrætsTerapeut

Endnu engang står jeg over for at skulle tage et nyt skridt i denne spænende rejse jeg er i gang med.

 

30. april 2022 opstarter jeg mit første hold, som jeg skal uddanne til at blive åndedrætsterapeuter.

Jeg selv har 3 åndedrætsterapeut uddannelser.

 

  1. Åndedrætsterapeut uddannelsen fra Anja Smed

  2. Åndedrætsterapeut uddannelsen fra Move 2 Peak hos Michael Schjerling

  3. Åndedræts terapeut uddannelsen fra Lotte Paarup

 

 

Jeg har 3 åndedrætsterapeutuddannelser, en fra Anja Smed, Michael Schjerling og Lotte Paarup, og alle er informeret om at jeg benytter nogle af deres fantastiske øvelser og dén viden, som jeg har fået fra dem. Så kort fortalt har jeg har kogt "sovsen" ned til en fond, som jeg gerne vil have den. Jeg vil selvfølglig også anvende min viden og erfaring fra mit arbejde som psykoterapeut og kropsterapeut. 

 

Uddannelsen koster 33.000,- og her får du et kompendium til hver af de 7 moduler. Uddannelsen kan betales i rente fri rater.

Åndedrætsterapeut uddannelsen ved Åndedrætsskolen, er en meget bred uddannelsen, som giver et godt fundament til dig som vil arbejde terapeutisk med åndedrættet.

 

Dybt i uddannelsens fundament ligger meget store og stærke navne, kulturer, værdier, og ukendte visdomsmænd. 

Tibetanske buddhister, Naropa, David-Neel, Stanislav Grof, Christina Grof, Carl Stough, Buteyko, James Nestor, Wim Hof og mange flere.  Alle sammen mennesker som har gjort deres, til at vi er hvor vi er i dag med vores åndedrætspraksis.

 

Som åndedrætsterapeut ville du kunne hjælpe mennesker der har udfordringer som: Stress - følelsen af manglende ret til at være til i livet - spændinger i nakke og ryg - trykken på brystet - for højt blodtryk - sorg - angst - frygt - manglende lyst til livet - følelsen af et begrænset åndedræt - manglende bevægelighed i brystkassen — fordøjelses problematikker

HOLD 1

30/4-1/5 2022

11/6-12/6 2022

20/8-21/8 2022

1/10-2/10 2022

26/11-27/11 2022

21/1-22/1 2023

4/3-5/3 2023

Godt igang

HOLD 2

8/10-9/10 2022

3/12-4/12 2022

28/1-29/1 2023

1/4-2/4 2023

13/5-14/5 2023

24/6-25/6 2023

Fuldt booket

HOLD 3

4/2 - 5/2 - 2023

15/4 - 16/4  2023

10/6 - 11/6 2023

5/8 - 6/8  2023

23/9 - 24/9 2023

18/11 - 19/11 2023

13/1 - 14/1  2023

Kun 3 pladser tilbage

Pris 33.000,-

 
Åndedrætsskolen logo_pos.png

SOM UDDANNET ÅNDEDRÆTSTERAPEUT HAR DU:

• Opdateret grundlæggende kendskab til åndedrættet, nervesystemmet, udvidet bevidsthed på dine klienters åndedræt og holistisk indsigt med udgangspunkt i åndedrættet. Godt kendskab til vigtigheden af bevægeligheden, i forhold til åndedrættet

• Solid erfaring i håndtering af klienter i 1:1 sessioner og terapeutiske forløb: samtale, guidet- og blid fysisk afspænding, åndedrætsterapi & opfølgning. Sessioner bestående af hold på 3-4 klienter.

• En lang række lettilgængelige teknikker og metoder til direkte videreformidling.

 

• Redskaber til at arbejde med mennesker som har dysfunktionel åndedræt.

ÅNDEDRÆTSTERAPI ER:

Åndedrætsterapi ved åndedrætsskolen er rigtig mange ting, her bliver du undervist i de mange måder, vinkler og teknikker, hvorpå der kan arbejdes med åndedrætsterapi på. Du får indsigt i de mange muligheder der er for at løsne op for dine klienters udfordringer i deres åndedræt.

 

Vi starter med en afklarende samtale, så vi sammen kan spore os ind på hvilken vej din klient skal starte med at gå. Af de veje vi kan gå vil det altid være individuelt for den enkle og der er ingen rækkefølge, som mulighederne skal tages i.

 

Metoder og teknikker vi anvender, styrker iltoptagelsen i kroppen, hvilket støtter din krops raske celler i deres livsvigtige arbejde. Det styrker dit immunforsvar, forbedrer din fordøjelse og derved din almene trivsel. Du får bedre cirkulation i kroppen, hvilket frigiver energi, og din øgede kropsbevidsthed støtter dig i et sundere og lykkeligere liv med mere overskud.

FORLØB

Du skal igennem 7 moduler á 2 dage fra kl. 10.00 til 17.00

 

MODUL 1:

De vigtige åndedrætsmuskler, nervesystemet, afsøgning af en klients åndedræt, rolle, grundrammer, egenomsorg, afhængighed, kerneværdier, øve grupper. Bevægelighed, teknikker, gennemgang af BSV-P og afprøvning på egen krop af BSV-S.

 

MODUL 2:

Teknikker, lungerne, brystkassen, mund og næseånding, proprioception, kroppens sprog, en hel BSV-P, samtale, øve grupper, journal.

UNDER UDDANNELSEN HAR DU:

• Haft øveklienter, som har givet dig en solid træning i, at
   have klienter, føre klientjournaler efter gældende regler for
   persondatabeskyttelse, samt skabt opmærksomhed om dit
   virke og derved tiltrække klienter til din klinik/praksis.

 

• Udvalgt to længerevarende øveklientforløb, som du har
   skrevet en uddybende afhandling over.

 

• Deltaget på øvegruppedage med dine medstuderende.

 

• Fået inspiration samt sparring til opstart af dit eget
   ÅndedrætsTerapeutiske virke, herunder også rammerne
   for det optimalt trygge indre og ydre "arbejdsrum”.

 

• Og du har gennemgået samt bestået en grundig
   certificering med ekstern censor.

 

MODUL 3:

Vi skal lære de 5 tibetaner. Om kuldioxid, Mewing teknik, oral holdning, vejrhold, CO2 tolerance, psoas realease, en hel BSV-P på 90 minutter.

MODUL 4:

Qi Gong som egen omsorg og vedligeholdelse, fysiologien bag Åndedrætsterapi, opgave om første klient, opsamling - hvor er du.

 

MODUL 5:

Tekst under udarbejdelse.

 

MODUL 6:

Tekst under udarbejdelse.

 

MODUL 7:

Tekst under udarbejdelse.

"Nærvær, tilstedeværelse, sparring og spændende viden, er essensen i et godt læringsrum. Dette rum skaber Finn!"

"Finn er anerkendende, og leverer sin faglig viden på en måde som er inspirerende og forståelig"

"Dialogen er i fokus, og det er netop dét, som er en central ting og som netop gør, at jeg synes undervisningen er spændende; ud over teorien som Finn deler ud af, er der plads til vidensdeling, sparring og feedback. "

REAKTIONER PÅ MODUL 1

"Undervisning er en veksling mellem teori og praktiske opgaver og øvelser. De praktiske opgaver og fysiske øvelser er vigtig for mig, da jeg mærker og føler det på egen krop"

"Der er skabt et rum, hvor det er okay at være den man er, der er ro og nærvær, og der skabes en balance hvor alle føler sig hørt og set."

"Rigtig god start på min uddannelse som Åndedrætsterapeut"

/Heidi Bender Vesterskov - Juni 2022

"

"Første modul vel overstået. Kompetent og nærværende er jeg/vi i to dage blevet undervist om krop og åndedræt af Finn.  Finn har med gennemarbejdet materiale og viden ført mig/os gennem første del af både teori og praksis. Allerede efter første modul, har jeg fået et godt indblik i vigtigheden samt betydningen af god respiration, og jeg glæder mig til at lære mere"

Tania Veje Iversen - Social Pædagog og Kropsterapeut

Højt blodtryk, angst, energi, vægttab, stresshåndtering, søvn, tale, sang, sportsudholdenhed, vægtkontrol, koncentration, lang levetid, sex og meget mere bliver hjulpet eller forværret af den måde, du trækker vejret på.

NÅR DU ER UDDANNET HAR DU GENNEMGÅET:

• En professionel uddannelse som ÅndedrætsTerapeut fyldt af
   effektive ÅndedrætsTerapeutiske værktøjer.

 

• En praktisk, filosofisk og dybdegående uddannelse med
   indsigt i tankernes, følelsernes og kroppens styrke - med
   udgangspunkt i holistiske værdier.

 

• Metoder som øger kropsbevidstheden i en sådan grad at
   dyb forløsning og vedvarende forandring er mulig.

 

• En uddannelsen med inspiration til, at åbne egen
   terapeutisk praksis/et effektivt supplement til andet
   terapeutisk virke. 

  • Du har gennemgået BSV teknikkerne som er hovedteknikken i Åndedrætsskolens terapeutiske uddannelse.

BSV 

 

Teknikkens grundfundament er flere tusinde år gammel og stammer fra tibetanske munke, som anvendte teknikken tummo som betyder indre ild. De brugte den til at holde varmen i de kolde bjerge og huler. Teknikken blev dengang hemmeligholdt. Men i 1900 tallet, begyndte David-Neel at få udbredt metoden. Som så er blevet grundfundament for bl.a. Holotropisk åndedræststerapi, udviklet af Christina og Stanislav Grof. Andre steder går det under nasom Rebirthing eller breathwork. Men igennem Stanisalv Grof, Abraham Maslow, Anthony Sutich, James Fadiman, Miles Fich og Sonya Margulies, der gennem deres arbejde skabte en ny psykologi, der respekterede hele det menneskelige oplevelsesspektrum, herunder også diverse ualmindelige bevidsthedstilstande. det fik navnet transpersonlig psykologi.

ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi anbefales ikke til mennesker med epilepsi eller psykose! Er du kronisk syg eller er du blevet opereret for nylig - skal du altid spørge hos din læge før du går i gang med ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi. ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi kan aldrig erstatte et tjek hos lægen. Oplys altid din aktuelle tilstand ved tilmelding.

**Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning (BSV) er en effektiv metode, som har en afspændende og forløsende effekt. Dybe, blide, rolige åndedrag giver dig mulighed for at slippe begrænsende blokeringer og opspænding i både kroppen, tankerne og følelserne. 

Vidste du, at kliniske undersøgelser viser, at enhver i høj grad kan forbedre deres vejrtrækning?