top of page
Åndedrætsskolen logo_pos.png
IMG_9677_edited.jpg

Bliv Integrativ Åndedræts Terapeut på et år

Næste infoaften:

28. april

07. maj

11. juni

15. juni

15.30 - 17.30 i Odense

18.30 - 20.30 i Odense

18.30 - 20.30 i Odense

15.30 - 17.30 i Odense

IMG_6640.jpeg
IMG_8549.jpeg

Som Integrativ Åndedrætsterapeut er du en vigtig del af anderes helingsrejse.

Velkommen til en spændende terapeutisk uddannelse med fokus på åndedrætsterapi. Denne uddannelse giver dig en unik mulighed for at specialisere dig i en terapeutisk tilgang, der integrerer åndedrættet som et kraftfuldt redskab til at støtte klienters mentale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige velbefindende.

Åndedrætsterapeut uddannelsen ved Åndedrætsskolen, er en meget bred uddannelsen, som giver et godt fundament til dig som vil arbejde terapeutisk med åndedrættet. Du vil gennem uddannelsen lære forskellige åndedrætsøvelser - og behandlingsteknikker, der støtter klienter i at forbedre deres vejrtrækning, reducere stress og opnå indre ro. Du vil opdage, hvordan åndedrættet kan være en central del af terapien og hjælpe klienter med at opnå specifikke terapeutiske mål.

Dybt forankret i fundamentet af denne uddannelse er en imponerende samling af betydningsfulde navne, kulturer, værdier og ukendte visdomsmænd, der har bidraget til udviklingen af vores åndedrætspraksis. Blandt dem finder vi Tibetske buddhister, som Tulku Lobsang Rinpoche, hvor din underviser har modtaget undervisning i Tummo åndedrættet.

Næste hold:

Bidragene fra Stanislav Grof, Christina Grof, Carl Stough, Buteyko, James Nestor, Wim Hof og mange flere kan heller ikke ignoreres. Disse enestående mennesker har alle sat deres præg på vores forståelse af åndedrættets betydning og du vil på din uddannelse lære åndedrætsteknikker i deres ånd.

 

Som åndedrætsterapeut vil du have evnen til at hjælpe mennesker med en bred vifte af udfordringer. Du vil være i stand til at støtte klienter, der oplever stress, angst, følelsen af at mangle retten til at være til stede i livet, spændinger i nakke og ryg, trykken på brystet, forhøjet blodtryk, sorg, angst, frygt, manglende livsglæde, følelsen af begrænset åndedræt, manglende bevægelighed i brystkassen og fordøjelsesproblematikker.

 

Gennem din terapeutiske uddannelse i åndedrætsterapi vil du lære at anvende teknikker og tilgange, der adresserer disse udfordringer og hjælper klienterne med at opnå større trivsel og balance. Ved at integrere principperne og metoderne fra de tidligere nævnte visionære personligheder og kulturer vil du opnå en dybere forståelse af åndedrættets potentiale som en helende og transformerende kraft.

Weekendhold

Hold  Åt 7

 • 5 - 6        oktober         2024 

 • 23 - 24     november   2024 

 • 11 - 12     januar         2024

 • 1 - 2         marts          2025

 • 26 - 27     april            2025 

 • 14 - 15     juni             2025

 • 30 - 31     august        2025

Dagsdhold

Hold  Åt 8

 • 9 - 10       oktober        2024 

 • 27 - 28     november   2024 

 • 15 - 16     januar         2024

 • 5 - 6         marts          2025

 • 23 - 24     april            2025 

 • 11 - 12     juni             2025

 • 27 - 28     august        2025

Optagelse og pris

For at blive en unik og dygtig  Åndedrætsterapeut, er det vigtigt du har en dyb interesse for at arbejde med mennesker og et hjerte, der brænder for at hjælpe andre.

 

Vores uddannelse er baseret på et humanistisk syn på mennesker, hvilket betyder, at vi ser hver enkelt person som unik og værdifuld. Vi sætter pris på, at du deler denne opfattelse og har empati og respekt for andre menneskers rejse.

En holistisk tilgang til terapeutisk arbejde er en central del af vores uddannelse. Vi tror på, at krop, sind og sjæl er tæt forbundne, og at helbredelse skal omfatte alle disse aspekter. Derfor vil det være en fordel, hvis du har en forståelse for eller interesse i holistiske metoder og tilgange.

Vi ønsker også at informere dig om, at berøring spiller en vigtig rolle i vores terapeutiske arbejde. Vi arbejder med forskellige teknikker og metoder, der involverer fysisk kontakt. Det er derfor vigtigt, at du er komfortabel med at berøre dine klienter og respekterer de grænser, der er sat i forbindelse med dette.

For at sikre, at vores uddannelse er den rette for dig, vil du blive inviteret til en indledende samtale med Finn Vander Hollænder, enten på telefon eller via google meet.

 

IMG_9641_edited.jpg

Prisen for uddannelsen er:

35.000,- ved ratebetaling

eller

33.000,- ved betaling af hele beløbet på én gang.

 

Du vil modtage omfattende undervisningsmaterialer fra Åndedrætsskolen, et kompendie fyldt med mange åndedrætsteknikker, teori samt mange gode nyttige manuel behandlingsteknikker  Vi vil også benytte dybdegående litteratur som du selv anskaffer dig.

 

I undervisningsweekenderne vil der være forfriskninger som frisk frugt, snacks, vand, te og kaffe til rådighed.

 

Du har mulighed for at overnatte i Åndedrætsskolens smukke lokaler for foden af Odense Å.

 

Vores mål er at skabe et berigende læringsmiljø, hvor du kan trives og udvikle dig som åndedrætsterapeut. Derfor er vores hold små med højst 6 elever på hvert hold. Tag denne mulighed for at begynde din rejse mod at hjælpe andre med at genfinde deres indre balance og få et liv med større tilfredshed.

Åndedrætsskolen logo_pos.png

SOM UDDANNET ÅNDEDRÆTSTERAPEUT HAR DU:

• Opdateret grundlæggende kendskab til åndedrættet, nervesystemmet, udvidet bevidsthed på dine klienters åndedræt og holistisk indsigt med udgangspunkt i åndedrættet. Godt kendskab til vigtigheden af bevægeligheden, i forhold til åndedrættet

• Solid erfaring i håndtering af klienter i 1:1 sessioner og terapeutiske forløb: samtale, guidet- og blid fysisk afspænding, åndedrætsterapi & opfølgning. Sessioner bestående af hold på 3-4 klienter.

• En lang række lettilgængelige åndedrætsteknikker, åndedrætsøvelser og metoder til direkte videreformidling.

 

• Redskaber til at arbejde med mennesker som har dysfunktionel åndedræt.

ÅNDEDRÆTSTERAPI ER:

Åndedrætsterapi på Åndedrætsskolen er en omfattende tilgang til at arbejde med forskellige aspekter af åndedrættet. Finn tilbyder en bred vifte af undervisning, perspektiver og teknikker, der kan benyttes i åndedrætsterapi. Du får en dybdegående forståelse af de mange muligheder der findes for at hjælpe dine klienter med at frigøre de udfordringer de kommer til dig med.

Vi starter med en grundig og afklarende samtale, hvor vi sammen identificerer den bedste tilgang for din klient. Der er ingen fastlagt rækkefølge eller standardvej, da vi tilpasser vores tilgang til hver enkelt persons behov og mål.

De metoder og teknikker, vi anvender, har til formål at styrke kroppens iltoptagelse, hvilket understøtter de vitale processer i kroppens celler. Dette resulterer i et styrket immunforsvar, forbedret fordøjelse og en generel øget trivsel. Din klient vil opleve forbedret cirkulation i kroppen, hvilket frigiver energi og øget kropsbevidsthed som vil støtte din klient til at leve et sundere og mere tilfredsstillende liv med øget overskud.

På Åndedrætsskolen får du de nødvendige færdigheder og indsigt til at guide dine klienter på deres individuelle rejse mod bedre åndedræt og øget velvære. 

UNDER UDDANNELSEN HAR DU:

• Haft øveklienter, som har givet dig en solid træning i, at have klienter, føre klientjournaler efter gældende regler for persondatabeskyttelse, samt skabt opmærksomhed om dit virke og derved tiltrække klienter til din klinik/praksis.

 

• Udvalgt to længerevarende øveklientforløb, som du har skrevet en uddybende afhandling over.

 

• Deltaget på øvegruppedage med dine medstuderende.

 

• Fået inspiration samt sparring til opstart af dit eget ÅndedrætsTerapeutiske virke, herunder også rammerne for det optimalt trygge indre og ydre "arbejdsrum”.

 

• Du har muligheden for at modtage supervision i et videre forløb og at gennemgå en grundig og dybdegående certificering med ekstern censor.

Weekendhold

Finn Hollnder - Fundamentet - September 2021-22 (1).jpeg

Din underviser gennem hele din uddannelse vil være Finn Vander Hollænder.

 

Finn er en erfaren åndedrætsterapeut med omfattende ekspertise, der er baseret på hans gennemførelse af tre åndedrætsuddannelser. Han er engageret i kontinuerlig faglig udvikling og deltager aktivt i kurser og seminarer for at udvide sin viden om åndedrættets indvirkning på fysisk og psykisk velvære.

 

Udover sin rolle som underviser og indehaver af Åndedrætsskolen, har Finn en succesfuld praksis i Odense, hvor han også praktiserer som psykoterapeut og kropsterapeut.

 

Hans undervisningsstil er præget af en bevidst integration af disse fagområder, og han deler gerne sine erfaringer fra arbejdet med sine egne klienter. Gennem Finns undervisning vil du få en omfattende uddannelse, der skaber et solidt og bredt fundament for dit fremtidige virke som Åndedrætsterapeut.

Uddannelsens forløb

 

MODUL 1 - At dømme:

Vi dykker ned i teorien bag diafragma, psoas, nervesystemet (inklusive vagusnerven) og phrenicus. Du vil lære at aflæse og forstå din klients åndedræt og arbejde med at forbedre bevægeligheden i bryst og ryg ved hjælp af bolde. Vi starter med at introducere BSV** P (blid af-spænding) og du får selv mulighed for at afprøve BSV** S.

 

MODUL 2 - At give:

Her udforsker vi forskellige åndedrætsteknikker og vigtigheden af næseåndedrættet samt CO2-tolerance. Vi dykker ned i The Franklin Method og proprioception og arbejder med teknikker fra Carl Stough, også kendt som Dr. Breath. Vi afspænder og frigør bryst og ryg med Calma Breath og undersøger forbindelsen mellem krop og psyke. Du vil her også lære de 5 tibetanere at kende, da uddannelsen stiler imod at du som terapeut udøver egenomsorg. Vi forbereder os også på at arbejde med vores første klient og du vil observere din underviser udføre en behandling.

MODUL 3 - At vælge:

Vi gennemgår flere åndedrætsteknikker og vi tilføjer yderligere to tibetanske øvelser og taler igen om CO2. Vi fokuserer på maxilla og Mewing samt den orale holdning og tilhørende øvelser. Du vil blive introduceret til teknikker fra Buteyko, Wim Hof og en vestlig version af Tummo. Vi sætter også fokus på samtalen med klienten som en vigtig del af terapeutisk arbejde.

Din uddannelse strækker sig over 7 moduler á 2 dage fra kl. 10.00 til 17.00

 

MODUL 4 - At acceptere:

Vi møder ind i stilhed og du vil have en opgave med dig, som skal løses i stilhed. Du vil få supervision på din første klient, hvor vi får vendt eventuelle spørgsmål. Vi arbejder med Qi Gong og dykker dybere ned i terapeutiske aspekter. Du vil få hjælp til spørgsmål omkring din egen klinik opstart og du vil få råd og vejledning til din markedsføring.

 

MODUL 5 - At ønske:

Før du træder ind på modul 5, sættes scenen med en spændende opgave: at dykke ned i dine egne ønsker. Forestil dig at træde ind i et rum fyldt med muligheder, hvor vi sammen udforsker dybet af dine ønsker og det, der driver dem. Hvad ligger bag? Hvad motiverer dig?

På dette modul vil vi gå på opdagelse i potentialet af akupressur som et redskab i terapiens verden. Du vil få muligheden for at praktisere på en ukendt klient, mens du bliver guidet og superviseret, hvilket giver dig et solidt fundament til din fremtidige praksis.

Men det stopper ikke der. Vi åbner også døren til en verden af iværksætteri inden for klinikdrift. Hvordan kan du starte din egen klinik? Hvordan markedsfører du dig selv? Vi vil udforske alt dette og mere til, så du er klar til at træde ud i verden med dine færdigheder og ambitioner. Er du klar til at udforske dine ønsker og skabe en spændende fremtid?

Vi udforsker akupressur til brug i terapi og arbejder med Deep Front Line gennem myofascial terapi. Eleverne behandler en ukendt klient og modtager supervison.

MODUL 6 - At være:

Tekst på vej

MODUL 7 - At tro:

Tekst på vej

Næste Infoaften

14. Jan.   kl. 15.00 - 17.00, i Odense

16. Jan.   kl. 18.30 - 20.30, i Odense

30. Jan.   kl. 18.30 - 20.30, i Odense

 4.  Feb.  kl. 15.00 - 17.00, i Odense

Næste infoaften:

28. april

07. maj

11. juni

15. juni

15.30 - 17.30 i Odense

18.30 - 20.30 i Odense

18.30 - 20.30 i Odense

15.30 - 17.30 i Odense

**Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning (BSV) er en effektiv metode, som har en afspændende og forløsende effekt. Dybe, blide, rolige åndedrag giver dig mulighed for at slippe begrænsende blokeringer og opspænding i både kroppen, tankerne og følelserne. 

Optagelse og pris

For at blive en unik og dygtig  Åndedrætsterapeut, er det vigtigt du har en dyb interesse for at arbejde med mennesker og et hjerte, der brænder for at hjælpe andre.

 

Vores uddannelse er baseret på et humanistisk syn på mennesker, hvilket betyder, at vi ser hver enkelt person som unik og værdifuld. Vi sætter pris på, at du deler denne opfattelse og har empati og respekt for andre menneskers rejse.

En holistisk tilgang til terapeutisk arbejde er en central del af vores uddannelse. Vi tror på, at krop, sind og sjæl er tæt forbundne, og at helbredelse skal omfatte alle disse aspekter. Derfor vil det være en fordel, hvis du har en forståelse for eller interesse i holistiske metoder og tilgange.

Vi ønsker også at informere dig om, at berøring spiller en vigtig rolle i vores terapeutiske arbejde. Vi arbejder med forskellige teknikker og metoder, der involverer fysisk kontakt. Det er derfor vigtigt, at du er komfortabel med at berøre dine klienter og respekterer de grænser, der er sat i forbindelse med dette.

For at sikre, at vores uddannelse er den rette for dig, vil du blive inviteret til en indledende samtale med Finn Vander Hollænder, enten på telefon eller via google meet.

 

IMG_9641_edited.jpg

Prisen for uddannelsen er:

35.000,- ved ratebetaling

eller

33.000,- ved betaling af hele beløbet på én gang.

 

Du vil modtage omfattende undervisningsmaterialer fra Åndedrætsskolen, et kompendie fyldt med mange åndedrætsteknikker, teori samt mange gode nyttige manuel behandlingsteknikker  Vi vil også benytte dybdegående litteratur som du selv anskaffer dig.

 

I undervisningsweekenderne vil der være forfriskninger som frisk frugt, snacks, vand, te og kaffe til rådighed.

 

Du har mulighed for at overnatte i Åndedrætsskolens smukke lokaler for foden af Odense Å og du vil kunne booke 2 behandlinger á 50 minutter til halv pris i Fundamentet.

 

Vores mål er at skabe et berigende læringsmiljø, hvor du kan trives og udvikle dig som åndedrætsterapeut. Derfor er vores hold små med højst 6 elever på hvert hold. Tag denne mulighed for at begynde din rejse mod at hjælpe andre med at genfinde deres indre balance og få et liv med større tilfredshed.

Åndedrætsskolen logo_pos.png

SOM UDDANNET ÅNDEDRÆTSTERAPEUT HAR DU:

• Opdateret grundlæggende kendskab til åndedrættet, nervesystemmet, udvidet bevidsthed på dine klienters åndedræt og holistisk indsigt med udgangspunkt i åndedrættet. Godt kendskab til vigtigheden af bevægeligheden, i forhold til åndedrættet

• Solid erfaring i håndtering af klienter i 1:1 sessioner og terapeutiske forløb: samtale, guidet- og blid fysisk afspænding, åndedrætsterapi & opfølgning. Sessioner bestående af hold på 3-4 klienter.

• En lang række lettilgængelige teknikker og metoder til direkte videreformidling.

 

• Redskaber til at arbejde med mennesker som har dysfunktionel åndedræt.

ÅNDEDRÆTSTERAPI ER:

Åndedrætsterapi på Åndedrætsskolen er en omfattende tilgang til at arbejde med forskellige aspekter af åndedrættet. Finn tilbyder en bred vifte af undervisning, perspektiver og teknikker, der kan benyttes i åndedrætsterapi. Du får en dybdegående forståelse af de mange muligheder der findes for at hjælpe dine klienter med at frigøre de udfordringer de kommer til dig med.

Vi starter med en grundig og afklarende samtale, hvor vi sammen identificerer den bedste tilgang for din klient. Der er ingen fastlagt rækkefølge eller standardvej, da vi tilpasser vores tilgang til hver enkelt persons behov og mål.

De metoder og teknikker, vi anvender, har til formål at styrke kroppens iltoptagelse, hvilket understøtter de vitale processer i kroppens celler. Dette resulterer i et styrket immunforsvar, forbedret fordøjelse og en generel øget trivsel. Din klient vil opleve forbedret cirkulation i kroppen, hvilket frigiver energi og øget kropsbevidsthed som vil støtte din klient til at leve et sundere og mere tilfredsstillende liv med øget overskud.

På Åndedrætsskolen får du de nødvendige færdigheder og indsigt til at guide dine klienter på deres individuelle rejse mod bedre åndedræt og øget velvære. 

UNDER UDDANNELSEN HAR DU:

• Haft øveklienter, som har givet dig en solid træning i, at have klienter, føre klientjournaler efter gældende regler for persondatabeskyttelse, samt skabt opmærksomhed om dit virke og derved tiltrække klienter til din klinik/praksis.

 

• Udvalgt to længerevarende øveklientforløb, som du har skrevet en uddybende afhandling over.

 

• Deltaget på øvegruppedage med dine medstuderende.

 

• Fået inspiration samt sparring til opstart af dit eget ÅndedrætsTerapeutiske virke, herunder også rammerne for det optimalt trygge indre og ydre "arbejdsrum”.

 

• Du har muligheden for at modtage supervision i et videre forløb og at gennemgå en grundig og dybdegående certificering med ekstern censor.

Weekendhold

Finn Hollnder - Fundamentet - September 2021-22 (1).jpeg

Din underviser gennem hele din uddannelse vil være Finn Vander Hollænder.

 

Finn er en erfaren åndedrætsterapeut med omfattende ekspertise, der er baseret på hans gennemførelse af tre åndedrætsuddannelser. Han er engageret i kontinuerlig faglig udvikling og deltager aktivt i kurser og seminarer for at udvide sin viden om åndedrættets indvirkning på fysisk og psykisk velvære.

 

Udover sin rolle som underviser og indehaver af Åndedrætsskolen, har Finn en succesfuld praksis i Odense, hvor han også praktiserer som psykoterapeut og kropsterapeut.

 

Hans undervisningsstil er præget af en bevidst integration af disse fagområder, og han deler gerne sine erfaringer fra arbejdet med sine egne klienter. Gennem Finns undervisning vil du få en omfattende uddannelse, der skaber et solidt og bredt fundament for dit fremtidige virke som Åndedrætsterapeut.

Uddannelsens forløb

 

MODUL 1 - At dømme:

Vi dykker ned i teorien bag diafragma, psoas, nervesystemet (inklusive vagusnerven) og phrenicus. Du vil lære at aflæse og forstå din klients åndedræt og arbejde med at forbedre bevægeligheden i bryst og ryg ved hjælp af bolde. Vi starter med at introducere BSV** P (blid af-spænding) og du får selv mulighed for at afprøve BSV** S.

 

MODUL 2 - At give:

Her udforsker vi forskellige åndedrætsteknikker og vigtigheden af næseåndedrættet samt CO2-tolerance. Vi dykker ned i The Franklin Method og proprioception og arbejder med teknikker fra Carl Stough, også kendt som Dr. Breath. Vi afspænder og frigør bryst og ryg med Calma Breath og undersøger forbindelsen mellem krop og psyke. Du vil her også lære de 5 tibetanere at kende, da uddannelsen stiler imod at du som terapeut udøver egenomsorg. Vi forbereder os også på at arbejde med vores første klient og du vil observere din underviser udføre en behandling.

MODUL 3 - At vælge:

Vi gennemgår flere åndedrætsteknikker og vi tilføjer yderligere to tibetanske øvelser og taler igen om CO2. Vi fokuserer på maxilla og Mewing samt den orale holdning og tilhørende øvelser. Du vil blive introduceret til teknikker fra Buteyko, Wim Hof og en vestlig version af Tummo. Vi sætter også fokus på samtalen med klienten som en vigtig del af terapeutisk arbejde.

Din uddannelse strækker sig over 7 moduler á 2 dage fra kl. 10.00 til 17.00

 

MODUL 4 - At acceptere:

Vi møder ind i stilhed og du vil have en opgave med dig, som skal løses i stilhed. Du vil få supervision på din første klient, hvor vi får vendt eventuelle spørgsmål. Vi arbejder med Qi Gong og dykker dybere ned i terapeutiske aspekter. Du vil få hjælp til spørgsmål omkring din egen klinik opstart og du vil få råd og vejledning til din markedsføring af en erfaren marketing ekspert.

 

MODUL 5 - At ønske:

Før du træder ind på modul 5, sættes scenen med en spændende opgave: at dykke ned i dine egne ønsker. Forestil dig at træde ind i et rum fyldt med muligheder, hvor vi sammen udforsker dybet af dine ønsker og det, der driver dem. Hvad ligger bag? Hvad motiverer dig?

På dette modul vil vi gå på opdagelse i potentialet af akupressur som et redskab i terapiens verden. Du vil få muligheden for at praktisere på en ukendt klient, mens du bliver guidet og superviseret, hvilket giver dig et solidt fundament til din fremtidige praksis.

Men det stopper ikke der. Vi åbner også døren til en verden af iværksætteri inden for klinikdrift. Hvordan kan du starte din egen klinik? Hvordan markedsfører du dig selv? Vi vil udforske alt dette og mere til, så du er klar til at træde ud i verden med dine færdigheder og ambitioner. Er du klar til at udforske dine ønsker og skabe en spændende fremtid?

MODUL 6 - At være:

Tekst på vej

MODUL 7 - At tro:

Tekst på vej

Næste infoaften:

28. april

07. maj

11. juni

15. juni

15.30 - 17.30 i Odense

18.30 - 20.30 i Odense

18.30 - 20.30 i Odense

15.30 - 17.30 i Odense

**Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning (BSV) er en effektiv metode, som har en afspændende og forløsende effekt. Dybe, blide, rolige åndedrag giver dig mulighed for at slippe begrænsende blokeringer og opspænding i både kroppen, tankerne og følelserne. 

REAKTIONER FRA ELEVER

"Nærvær, tilstedeværelse, sparring og spændende viden, er essensen i et godt læringsrum. Dette rum skaber Finn!"

"Finn er anerkendende, og leverer sin faglig viden på en måde som er inspirerende og forståelig"

"Dialogen er i fokus, og det er netop dét, som er en central ting og som netop gør, at jeg synes undervisningen er spændende; ud over teorien som Finn deler ud af, er der plads til vidensdeling, sparring og feedback. "

"Undervisning er en veksling mellem teori og praktiske opgaver og øvelser. De praktiske opgaver og fysiske øvelser er vigtig for mig, da jeg mærker og føler det på egen krop"

"Der er skabt et rum, hvor det er okay at være den man er, der er ro og nærvær, og der skabes en balance hvor alle føler sig hørt og set."

"Rigtig god start på min uddannelse som Åndedrætsterapeut"

/Heidi Bender Vesterskov - Juni 2022

"

"Første modul vel overstået. Kompetent og nærværende er jeg/vi i to dage blevet undervist om krop og åndedræt af Finn.  Finn har med gennemarbejdet materiale og viden ført mig/os gennem første del af både teori og praksis. Allerede efter første modul, har jeg fået et godt indblik i vigtigheden samt betydningen af god respiration, og jeg glæder mig til at lære mere"

Tania Veje Iversen - Social Pædagog og Kropsterapeut

NÅR DU ER UDDANNET HAR DU GENNEMGÅET:

• En professionel uddannelse som ÅndedrætsTerapeut fyldt af
   effektive ÅndedrætsTerapeutiske værktøjer.

 

• En praktisk, filosofisk og dybdegående uddannelse med
   indsigt i tankernes, følelsernes og kroppens styrke - med
   udgangspunkt i holistiske værdier.

 

• Metoder som øger kropsbevidstheden i en sådan grad at
   dyb forløsning og vedvarende forandring er mulig.

 

• En uddannelsen med inspiration til, at åbne egen
   terapeutisk praksis/et effektivt supplement til andet
   terapeutisk virke. 

 • Du har gennemgået BSV teknikkerne som er hovedteknikken i Åndedrætsskolens terapeutiske uddannelse.

BSV 

 

Teknikkens grundfundament er flere tusinde år gammel og stammer fra tibetanske munke, som anvendte teknikken tummo som betyder indre ild. De brugte den til at holde varmen i de kolde bjerge og huler. Teknikken blev dengang hemmeligholdt. Men i 1900 tallet, begyndte David-Neel at få udbredt metoden. Som så er blevet grundfundament for bl.a. Holotropisk åndedræststerapi, udviklet af Christina og Stanislav Grof. Andre steder går det under nasom Rebirthing eller breathwork. Men igennem Stanisalv Grof, Abraham Maslow, Anthony Sutich, James Fadiman, Miles Fich og Sonya Margulies, der gennem deres arbejde skabte en ny psykologi, der respekterede hele det menneskelige oplevelsesspektrum, herunder også diverse ualmindelige bevidsthedstilstande. det fik navnet transpersonlig psykologi.

ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi anbefales ikke til mennesker med epilepsi eller psykose! Er du kronisk syg eller er du blevet opereret for nylig - skal du altid spørge hos din læge før du går i gang med ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi. ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi kan aldrig erstatte et tjek hos lægen. Oplys altid din aktuelle tilstand ved tilmelding.

**Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning (BSV) er en effektiv metode, som har en afspændende og forløsende effekt. Dybe, blide, rolige åndedrag giver dig mulighed for at slippe begrænsende blokeringer og opspænding i både kroppen, tankerne og følelserne. 

bottom of page